Sparkelmasser benyttes til å gi gulvet en planhet og overflatestandard som tilfredsstiller kravene til ferdig gulv. Kontakt oss for tilbud på rehabilitering av ditt garasjegulv.