Injisering i betong

I INNLANDET

Vi tetter sprekker og lekkasjer i mur og betong. Limer luftrom og tomrom i fliser og på-støp.

Sprekker og hulrom i betongkonstruksjonen må tettes på en korrekt måte. Dette utføres gjennom sprekkinjisering. Det er viktig å tette sprekkene slik at vann og karbondioksid ikke kommer inn til armeringen.

Understøping av konstruksjoner / maskiner

Før du velger injisering, må du vurdere typen og størrelsen på bruddet, identifisere årsaken og sjekke tidligere arbeider. Belastningen skaden må tåle er også viktig å vurdere. Injisering stabiliserer betongkonstruksjoner, tetter luftlommer i dårlig komprimerte masser, og brukes også til understøping av fundamenter. Spesialmørtel benyttes for maskinfundamenter og ulike konstruksjoner.

Hva en injisering?

Injisering involverer fylling av hele sprekken, mens forsegling kun fyller den delen som er nærmest overflaten. For høy tetthet eller konstruksjoner designet for å tåle betydelig belastning, anbefales fuging

Usikker på hvilket valg du skal ta?

Da er det beste å kontakte oss for å få en gratis befaring på ditt prosjekt. Vi kommer til deg og gir deg et godt og uforpliktende tilbud. Vi håper vi hører fra deg!