Lydgulv

I INNLANDET

Vi leverer lydgulv til små og store prosjekter.  Perfekt for vannbåren varme eller varmekabler.

Hey´di Lydgulv

HEYDI lydgulv gir det mest økonomiske og komfortable varmesystemet, trinnlydsdempning og avretting i en operasjon, uten foravretting selv på hulldekke.

 

Egenskaper

Lydisolerende

Ludgulvet forbedrer lydisoleringen med 27db

Rask installasjon

Vi kan installere lydgulvet effektivt – 300-400 m2 pr. dag, inkludert vannrør

Overflatebelegg

Du står fritt til å velge ditt overflatebelegg etter vårt arbeid – flis, parkett, vinyl etc.

Tekniske krav

Tekniske forskrifter stiller krav til lydisolasjon, og disse kravene varierer avhengig av bygningstype og bruksområde. Etasjeskillere, enten de er plasstøpte eller består av betong- eller lettbetongelementer, er vanlige i ulike bygningstyper, med unntak av småhus i tre. Det er nødvendig å planlegge og utføre byggverk slik at lydnivået fra trinnlyd og strukturlyd i brukerområder dempes tilfredsstillende for å sikre akseptable lydforhold i andre områder.

Av både praktiske og komfortmessige årsaker er det viktig med effektive lydisolasjonsegenskaper mellom boenheter samt innenfor nærings- og industribygg. Det er verdt å merke seg at lydisolasjonen i gulvkonstruksjonen ikke bare avhenger av selve etasjeskilleren. Andre elementer som gjennomgående vegger, sjakter, kanaler og pipeløp kan også overføre betydelig lyd, og derfor må også disse tas i betraktning ved planlegging og utførelse.

Eksisterende bygninger

I byggeforskrifter som stammer fra tiden før 1997, var kravene til luft- og trinnlydisolasjon mindre strenge enn dagens standarder. Dersom det vurderes å endre oppbyggingen av overgulvet i områder med eksisterende lydkrav, er det essensielt å sikre at luft- og trinnlydisolasjonen ikke forringes i forhold til kravene som gjaldt da bygningen ble opprinnelig oppført.

Endringer som resulterer i høyere lydnivåer vil raskt bli lagt merke til av naboene. Derfor bør målet være å forbedre trinnlydisolasjonen hvis det gjennomføres oppussing eller utskifting av gulvbelegg. Dette er særlig viktig for å opprettholde lydkvaliteten og unngå uønskede konsekvenser for nærmiljøet.

Kundecase

Her har vi lagt lydplater, varmerør og sparklet hele 96 leiligheter. Sjekk ut prosjektet!

Usikker på hvilket valg du skal ta?

Da er det beste å kontakte oss for å få en gratis befaring på ditt prosjekt. Vi kommer til deg og gir deg et godt og uforpliktende tilbud. Vi håper vi hører fra deg!