Lydgulv

I INNLANDET

Vi leverer lydgulv til små og store prosjekter. Dette er meget enkelt å legge. Perfekt for vannbåren varme eller varmekabler.

Med quadro-takk kvadratiske ruller, går leggearbeidet meget rasjonelt. Det er både kostnads og tidsparende. Et genialt prinsipp med mange fordeler.

HEY`DI Lydgulv

HEYDI lydgulv gir det mest økonomiske og komfortable varmesystemet, trinnlydsdempning og avretting i en operasjon, uten foravretting selv på hulldekke.

  • Lyd forbedring med 27db.
  • Fritt valg av overflatebelegg. (Flis, parkett, vinyl etc.)
  • Bygghøyde fra 55mm.
  • Rask instalasjon. 300-400m2 pr. dag inkl. vannrør.
  • Gangbart etter 2-4 timer.
  • Beleggbart fra 12 timer til 15 dager avhenig av type avrettingsmasse.Kan kombineres med elektrisk varmekabel.
  • Har løsning for terskelfritt inn til bad.

Tekniske krav

Teknisk forskrift stiller krav til lydisolasjon, avhengig av bygningstype og bruksområde. Etasjeskillere i betong – enten plasstøpt eller som elementer av betong eller lettbetong – er
vanlig i alle typer bygg med unntak av småhus i tre. Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lydnivå fra trinnlyd og strukturlyd fra et brukerområde dempes slik at andre brukerområder sikres tilfredsstillende lydforhold.

Både av praktiske og komfortmessige grunner bør det være gode lydisolasjonsegenskapene mellom boenheter og innad i næring og industribygg. Gulvkonstruksjonens lydisolasjon avhenger ikke bare av etasjeskilleren. Gjennomgående vegger, sjakter, kanaler, pipeløp m.m. kan overføre mye lyd.

Eksisterende bygninger

I byggeforskrifter eldre enn 1997 var det mindre strenge krav til luft- og trinnlydisolasjon enn det er nå. Hvis man vil endre overgulvets oppbygging der det er et lydkrav, er det viktig å sørge for at luft- og trinnlydisolasjonen ikke blir dårligere enn kravet som gjaldt når bygningen ble oppført. Naboer vil lett kunne registrere om det blir høyere lydnivåer, så målet må være forbedring av trinnlydisolasjon hvis man pusser opp og skifter gulvbelegg.

Usikker på hvilket valg du skal ta?

Da er det beste å ringe til oss for å få en gratis befaring på ditt prosjekt. Vi kommer til deg og gir deg et godt og uforpliktende tilbud. Vi håper vi hører fra deg!

Send oss en melding!