Fylkeshuset Hamar

I Fylkeshuset på Hamar har vi slipt trapper. Oppgaven er enkel men prosjekter var veldig omfattende med hele 18 etasjer som skulle “oppgraderes”. Alle kriker og kroker av trappen skulle få en ny “look”. 

  • Lokasjon: Hamar
  • Dato: 9. oktober 2023
  • Antall trappetrinn: 342
Betongsliping

Før

Etter